Category Archives:Reorganizarea

Reorganizarea, administrarea judiciara

1. Cadrul legislativ:
Lg.85/2006 privind procedura insolventei
Regulamentul CE nr.1346/2000
2. Rolul administratorului judiciar in aceasta etapa este guvernat de urmatoarele principii:
Principiul urmaririi respectarii planului de reorganizare.
Dupa aprobarea planului de reorganizare, administratorul judiciar are ca scop principal urmarirea realizarii acestuia si sesizarea instantei si a creditorilor in cazul in care debitorul nu il respecta.
Principiul asigurarii drepturilor creditorilor.
Administratorul judiciar va urmari ca prin actiunile intreprinse de conducerea debitoarei sa nu se produca pagube ce ar putea aduce atingere intereselor creditorilor si va sesiza instanta si pe creditori ori de cate ori va considera necesar.