Category Archives:Lichidarea voluntara

Lichidarea voluntara

1. Cadrul legislativ:
Lg. 31/1990 republicata si modificata privind societatile comerciale.
OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale.
Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii.
HG nr.577/2002 de aplicare a normelor metodologice de aplicare a OUG 88/1997 si a Legii 137/2002.
2. Principii:
Principiul colaborarii cu cenzorii si actionarii.
Fiind vorba de o lichidare decisa de actionari, buna colaborare cu acestia si cu cenzorii societatii este de mare importanta pentru reusita actiunii.
Principiul acoperirii masei credale.
In cazul lichidarii voluntare este necesara acoperirea integrala, daca este posibil, a tuturor creantelor creditorilor pentru a inlatura pericolul declansarii de catre acestia a procedurilor prevazute de Legea 85/2006.
Celelalte principii ale lichidarii judiciare sunt aplicabile si la lichidarea voluntaracu modificarile inerente.